مقاله بررسي کارايي ميکروارگانيسم هاي خالص سازي شده از محيط هاي حاوي ترکيبات نفتي در توليد مواد زيست فعال سطحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۲۰ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي ميکروارگانيسم هاي خالص سازي شده از محيط هاي حاوي ترکيبات نفتي در توليد مواد زيست فعال سطحي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت خام
مقاله بيوسورفکتانت
مقاله بيوامولسيفاير
مقاله E24

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي خاک با نفت خام منجر به ضايعات شديد زيست محيطي در اکوسيستم مي گردد. از ميان روشهاي گوناگوني که براي حذف نفت خام از خاک مورد بررسي قرار گرفته است، شستشوي خاک با کمک ترکيبات زيست فعال سطحي يک روش سريع و اقتصادي است که علاوه بر حذف ترکيبات نفتي از خاک، منجر به حذف فلزات سنگين نيز مي گردد. در اين مطالعه از پنج منطقه که مدتها در تماس با ترکيبات نفتي بوده اند براي به دست آوردن ميکروارگانيسم هايي که توانايي زيستن در مجاورت نفت خام و توليد بيوسورفکتانت ها را دارا باشند، نمونه برداري شد. در اين مطالعه ۱۶ ميکروارگانيسم، جداسازي و خالص سازي گرديد. اين ميکروارگانيسم ها پس از افزايش تعداد و کشت در محيط معدني، مورد آزمايش پراکندگي نفت و آزمون شاخص امولسيون سازي (E24) قرار گرفتند. ميکروارگانيسمي که ۱۲ A-ناميده شد و يک باکتري گرم منفي ميله اي بود داراي بيشترين شاخص امولسيون سازي معادل ۳۶ درصد بود. در اين مطالعه به ازاي هر ليتر محيط کشت معدني حاوي ۳۵۶ ميلي گرم ميکروارگانيسم، ۳ گرم پودر خشک بيوسورفکتانت از محيط کشت، خالص سازي گرديد. از ميکروارگانيسم مذکور به طور مستقيم و يا پس از توليد و خالص سازي بيوسورفکتانت توليدي مي توان براي تصفيه خاکهاي آلوده به ترکيبات نفتي استفاده نمود.