مقاله بررسي کارايي چند علف کش در کنترل علف هاي هرز مزارع توتون (Nicotiana tabacum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي چند علف کش در کنترل علف هاي هرز مزارع توتون (Nicotiana tabacum)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توتون
مقاله علف هرز
مقاله علف کش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيمي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مصباح محرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي کارايي چند علف کش در کنترل علف هاي هرز پهن برگ و باريک برگ مزارع توتون در استان هاي مازندران و گيلان، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار اجراگرديد. تيمارها شامل علف کش هاي اراديکان، ترفلان و رونيت به ترتيب به ميزان ۶، ۲ و ۵ ليتر در هکتار قبل از نشا کاري و مخلوط با خاک، علف کش هاي استامپ، لاسو، گل و تاپ استار به ترتيب به ميزان ۵، ۵، ۲ و ۲ ليتر در هکتار بعد از نشا کاري قبل از سبزشدن علف هاي هرز، علف کش تيتوس به ميزان ۵۰ گرم در هکتار به همراه ۲ درصد مويان سيتوگيت پس از خاک دهي توتون و اوايل رشد علف هاي هرز، علف کش هاي گالانت سوپرو فوکوس به ترتيب به ميزان ۰٫۷۵ و ۲ ليتر در هکتار در مرحله ۳ برگي تا پنجه زني باريک برگ ها بودند. علف هاي هرز پهن برگ در دو تيمار اخير به طور دستي وجين گرديدند. تيمارهاي وجين و عدم وجين علف هاي هرز نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. نتايج آزمايش نشان دادند که مبارزه با علف هاي هرز در مزارع توتون باعث افزايش عملکرد و کيفيت توتون شده و درآمد زارع افزايش مي يابد. جهت مبارزه شيميايي با علف هاي هرز در صورت وجود علف هرز اويارسلام، علف کش ارديکان و در غير اين صورت، استفاده ازترفلان توصيه مي گردد. در صورت عدم موفقيت علف کش هاي پيش از کاشت يا پيش رويشي در کنترل علف هاي هرز خانواده گندميان، مي توان قبل از به ساقه رفتن توتون، يکي از دو علف کش گالانت سوپريا فوکوس را مصرف نمود. انجام يک تا دو نوبت وجين دستي علف هاي هرزنيز مي تواند مزارع توتون را در طي فصل رشد عاري از مزاحمت آنها نگه دارد.