مقاله بررسي کاربرد رنگ ها در تصويرپردازي محمود درويش از مقاومت فلسطين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۶۱ تا ۲۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي کاربرد رنگ ها در تصويرپردازي محمود درويش از مقاومت فلسطين
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگ
مقاله شعر مقاومت
مقاله رمز
مقاله محمود درويش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عناصر موثر در زيبايي اشعار محمود درويش خيال گسترده اي است که از رنگ ها برمي خيزد. رنگ در شعر او جايگاه مهم و ممتازي دارد. او براي بيان مقصود خود، رنگ را در اشکال رمزي، کنايي و استعاري به کار مي گيرد. در شعر او رنگ سبز نماد اميد، آزادي طلبي، حيات و حرکت، بوده و عشق به فلسطين و ملت مبارز و فداکارش را به تصوير مي کشد و بيشترين کاربرد را در ميان رنگ ها به خود اختصاص داده است. رنگ سفيد صلح و آرامش در سايه آزادي و گاهي عدم، نيستي و فنا را تجسم مي بخشد. رنگ آبي غالبا رنگ آرامش، جاودانگي، حکمت و بي نهايت است. رنگ سرخ عشق به فلسطين و ملتش را تجلي داده، رمز شهادت، شهامت، فداکاري و ايثار در راه آزادي است. رنگ سياه، ظلم و ستم و استعمار و بند هاي اسارت را نشان مي دهد. رنگ گندمي بخشي از هويت ملت فلسطين و گندم زارهايش را به تصوير کشيده است. هر کدام از اين رنگ ها دلالت ها و الهامات متفاوت و گاه مغايري را مي رسانند و با نوآوري و خلاقيت در خدمت شعر مقاومت قرار گرفته اند.