مقاله بررسي کاربرد روش اسمز در خشک کردن ماهي کيلکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۹۰۱ تا ۹۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي کاربرد روش اسمز در خشک کردن ماهي کيلکا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيلکا
مقاله مواد ازته فرار
مقاله پر اکسيد
مقاله اسمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري بابلي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: معيني سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي اثرات آبگيري به وسيله محلول هيپرتونيک اسمزي که شامل ۸۰ درصد شربت گلوکز و ۱۰ درصد نمک طعام بود، روري زمان ماندگاري ماهي کيلکا خشک شده با اندازه گيري تغييرات مواد ازته فرار فرار پراکسيد ۲ شمارش باکتريها ۳ و آزمايشگاهه اي ارگانولپتيک در مدت ۱۲۰ روز انجام شد. دامنه تغييرات مواد ازته فرار، پراکسيد و شمارش کلي باکتريها به ترتيب ۹٫۸-۲۵٫۲ ميلي گرم درصد گرم نمونه ۰٫۶۵-۴۶٫۱ ميلي اکي والان در هزار گرم نمونه و ۶٫۷-۱۰۳ –  22×۱۰۳عدد در يک گرم نمونه بود. ازطرف ديگر آزمايشهاي ارگانولپتيک روي بافت، طعم و مزه و بو نمونه نشان دادند که تغييري در بافت با امتياز ۷ در اين مدت به وجود نيامد اما امتياز طعم ومزه و بو به ترتيب از ۷به ۵ و از ۵ به ۳ تغيير نمودند دامنه اين تغييرات درنمونه شاهد به ترتيب براي مواد ازته فرار، ۴۲٫۳-۵۸٫۸ ميلي گرم درصد گرم نمونه، براي پراکسيد ۲٫۶-۱۰٫۵۵ ميلي اکي والان درهزار گرم نمونه و براي شمارش کلي باکتريها -۸×۱۰۳ و ۳٫۸×۱۰۳ عدد در يک گرم نمونه بود.