مقاله بررسي کارکردهاي مدل آيدا بر واکنش رواني و رفتاري مشتريان بانک ها در شهر زنجان و ارایه مدل (بررسي مقايسه اي از بانک هاي کشاورزي و سامان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۱۳۲ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي کارکردهاي مدل آيدا بر واکنش رواني و رفتاري مشتريان بانک ها در شهر زنجان و ارایه مدل (بررسي مقايسه اي از بانک هاي کشاورزي و سامان)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبليغات
مقاله مدل آيدا
مقاله بازاريابي بانکي
مقاله عمليات ترفيع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي محمدقادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تبليغات بانکها اطلاع رساني درباره محصولات، ترغيب و تشويق مشتريان، مقايسه محصول با ساير محصولات، ايجاد تصويري عمومي در بين مصرف کنندگان خدمات بانکي و در نهايت افزايش سهم بازار بانک ها مي باشد. براي رسيدن به اهداف مذکور مي بايستي در يک تبليغ عوامل جلب توجه، منفعت رساني، علاقه مندي و عملي شدن در يک پيام مشهود باشد. در روش نمونه گيري از روش نمونه گيري احتمالي طبقه اي استفاده شده است و حجم نمونه با توجه به فرمول نمونه گيري براي بانک کشاورزي ۴۲۶ نفر و براي بانک سامان ۲۴۲ نفر محاسبه شده است. روش نمونه گيري با محدوديت ارایه اطلاعات توسط بانکها مواجه بوده است. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه واحدي استفاده شده است و براي آزمون فرضيات هر جامعه به ترتيب از آزمونهاي t تک نمونه اي، t مستقل دو جامعه جهت برآورد اختلاف، آزمون فريدمن جهت رتبه بندي فروض و در نهايت به تهيه پرسشنامه اي اقدام شد تا جهت تاثير گذاري متغير مستقل بر متغير وابسته را اندازه گيري نمايد که از رگرسيون چند متغيره براي اين کار استفاده شد. در پايان کار به اين نتيجه رسيديم که عوامل جلب توجه، منفعت رساني، علاقه مندي و عملي شدن در يک پيام بر واکنش رواني و رفتاري مشتريان موثر مي باشد.