مقاله بررسي کارکرد قدرت و فرهنگ سياسي در کليله و دمنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي کارکرد قدرت و فرهنگ سياسي در کليله و دمنه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کليله و دمنه
مقاله فرهنگ سياسي
مقاله قدرت
مقاله رفتارهاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانيان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کليله و دمنه از جنبه هاي مختلف در تاريخ تمدن هند، ايران و جوامع اسلامي اهميت داشته است. اين کتاب بخوبي نگرش به انسان و اجتماع را در جامعه سنتي (پيش از عصر بيداري) منعکس مي کند. اين کتاب به علت امتزاج با فرهنگ هاي مختلف شرقي از لايه هاي متعدد برخوردار است. به طوري که حداقل نقش، سه تمدن بزرگ شرق؛ هند، ايران و عرب در آن قابل مشاهده و بررسي است.
بيشتر داستان هاي کليله و دمنه تمثيلي و به زبان حيوانات است. احتمالا دليل عمده استفاده از شخصيت هاي حيواني، محتواي سياسي آن است. اين شخصيت ها نويسنده را قادر ساخته، مسائلي را بيان کند که طرح آن در قالب شخصيت هاي انساني، مشکلاتي را ايجاد مي کرد. داستان هاي کليله و دمنه غالبا انعکاس هرم قدرت در جامعه شرق (هند، ايران و جهان اسلام) است؛ بنابراين به بهترين وجهي ساز و کار فرهنگ سياسي، منشا قدرت و چگونگي رفتار و تاثير آن را بر طبقات ديگر نشان مي دهد. با تجزيه و تحليل متن مي توان ساختار فرهنگ سياسي و تاثير آن را بر رفتارهاي فردي و اجتماعي کشف و بررسي کرد.
آرا و عقايد نظريه پردازان مدرن و پست مدرن، خصوصا ميشل فوکو اين واقعيت را آشکار مي سازد که قدرت و فرهنگ سياسي منشا بسيار پيچيده دارد و بر تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي تاثير مي گذارد. چگونگي به وجود آمدن قدرت و کنش و تعامل آن با جامعه و نهادهاي اجتماعي، موجب بروز رفتارها و انديشه هايي مي شود که در تمايز رفتارهاي مردم يک جامعه از ديگر جوامع تاثيرگذار است. به عبارت ديگر در پرتو اين نظريه و نظريه هاي ديگر مي توان ادعا کرد، فرهنگ سياسي در يک جامعه رابطه معناداري با نوع روابط انساني دارد. در اينجا با بررسي قدرت، فرهنگ سياسي و پيامدهاي آن در کليله و دمنه، در حد امکان رفتارها و باورهاي انسان شرقي را در اين اثر که به تعبيري ملتقاي فرهنگ هند، ايران و جهان اسلام است، بررسي خواهيم کرد.