مقاله بررسي کالوس زايي و اندام زايي گياه اسطوخودوس (.Lavandula vera DC) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي کالوس زايي و اندام زايي گياه اسطوخودوس (.Lavandula vera DC)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوخودوس
مقاله Lavandula vera
مقاله كالوس
مقاله اندام زايي
مقاله ريشه زايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسطوخودوس گياهي زينتي و دارويي است. يكي از روش هاي كارامد در ريز ازديادي آن اندام زايي از كالوس مي باشد. در اين پژوهش تاثير سيتوكينين هاي مختلف بر كالوس زايي و اندامزايي گياه اسطوخودوس مطالعه شد. جداكشت هاي گره، در محيط کشت MS داراي غلظتهاي مختلف هورمونهاي BAP (بنزيل آمينو پورين)،Kin  (كينتين) و  -2) 2iPيزوپنتيل آدنين) با غلظت هاي ۱ تا ۲ ميلي گرم بر ليتر، به تنهايي و يا در تركيب با يكديگر كشت شدند. نتايج نشان داد ده روز پس از كشت نمونه ها، كالوس زايي آغاز مي شود. در هفته سوم روي برخي از كالوس هاي سبز رنگ گرانول هايي ايجاد شده كه با گذشت زمان به جوانه و برگ يا ريشه تبديل شدند. جوانه زني از كالوس ها در محيط هاي كشت داراي BAP يا ۲ip مشاهده شد. بيشترين جوانه زني در محيط داراي BAP (2 ميلي گرم بر ليتر) به دست آمد. در تيمارهاي BAP (1 تا ۲ ميلي گرم بر ليتر) و ۲ip (1 ميلي گرم بر ليتر) همزمان با جوانه زني، ريشه زايي نيز صورت پذيرفت، به طوريكه حداکثر تعداد ريشه در محيط كشت داراي BAP (1 ميلي گرم بر ليتر) مشاهده شد. در مرحله بعد، كالوس هاي ۴۵ روزه در همان محيط كشت اوليه واكشت شدند. نتايج اين مرحله نشان داد نمونه ها علاوه بر محيط هاي واكشت داراي BAP يا ۲iP، در محيط كشت داراي دو هورمون Kin و BAP (1 ميلي گرم بر ليتر) نيز ساقه و برگ توليد مي نمايند. اما در هيچكدام از محيط هاي واكشت ريشه زايي ديده نشد.