مقاله بررسي کامل بودن توابع ويژه مساله گلرستد براي معادله ديفرانسيل با مشتقات جزيي از نوع مرکب تغيير يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کامل بودن توابع ويژه مساله گلرستد براي معادله ديفرانسيل با مشتقات جزيي از نوع مرکب تغيير يافته
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تريکمي
مقاله نيومن تريکمي
مقاله گلرستد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله کامل بودن توابع ويژه معادله گلرستد در ناحيه بيضوي مساله براي معادله از نوع مرکب تغيير يافته اثبات ميگردد.