مقاله بررسي کاني شناختي، شيميايي و کاربردهاي صنعتي ميکاي جنوب املش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کاني شناختي، شيميايي و کاربردهاي صنعتي ميکاي جنوب املش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاني شناختي
مقاله ميکا
مقاله جنوب املش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده خيري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي چمچالي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حکيمي آسيابر سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ساليان اخير ميکاها اهميت روزافزوني در صنايع الکترونيک و نسوز به دست آورده اند. در اين مقاله ماده معدني (ميکاي) بدست آمده از معادن جنوب شهرستان املش از نظر کاني شناختي، توسط اندازه گيري هاي XRD، XRF و DTA مورد بررسي قرار گرفته است. آناليزهاي XRF از نمونه هاي معرف گرفته شده از دپوهاي موجود، ترکيب شيميايي کاني بيوتيت K(Mg,Fe)3[AlSi3O10(OH,F)2] و کاني هاي فلوروآپاتيت، آناتاز، کلسيت، کوارتز، پيروکسن و ارتوکلاز را نشان مي دهد. سيگنال هاي اندازه گيري شده توسط XRD متعلق به رفلکس هاي بيوتيت با گروه فضايي C2/m و کاني هاي فلوروآپاتيت، آناتاز، کلسيت، کوارتز و ارتوکلاز مي باشند. علاوه بر اين، خصوصيات فيزيکي از قبيل چگالي ظاهري براي نمونه هاي خام و دما ديده ميکاها اندازه گيري شد. اين بررسي ها نشان مي دهند که تركيب ميكاها متفاوت بوده که بر اساس مقادير Ti، Fe، Al و Mg قابل تشخيص مي باشند.