مقاله بررسي کاني شناسي و ژئوشيمي نهشته هاي منگنز – آهن در ته نشست هاي افيوليتي شمال چالدران، شمال باختر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي کاني شناسي و ژئوشيمي نهشته هاي منگنز – آهن در ته نشست هاي افيوليتي شمال چالدران، شمال باختر ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهشته هاي منگنز
مقاله ژئوشيمي
مقاله کاني شناسي
مقاله براونيت
مقاله پيرولوسيت
مقاله افيوليت
مقاله بروندمي
مقاله صفو
مقاله چالدران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام علي پور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ميان سنگ هاي رسوبي پلاژيک و چرت هاي راديولاريتي زون افيوليتي شمال باختر کشور نهشته هاي منگنز و منگنز – آهن چندي يافت مي شوند. کاني سازي – هاي منگنز – آهن ناحيه صفو در شمال شهر چالدران يکي از آن هاست. در ناحيه صفو، انباشتگي منگنز در چند افق و به شکل توده هاي عدسي شکل درون شيل هاي آهکي پلاژيک، چرت و آهک پلاژيک روي داده است. اين کانسار چينه سان بوده و خاستگاه همزمان با ته نشيني دارد. از نظر کاني شناسي از کانه هاي پيرولوسيت، بيکسبيت، براونيت و هماتيت تشکيل يافته است. کلسيت، کوارتز و باريت کاني هاي باطله اصلي هستند. ساخت و بافت هاي نواري، توده اي و پراکنده در توده هاي معدني قابل تشخيص اند. شواهد زمين شناسي و ژئوشيميايي گوياي نهشت کانه ها از گرمابي هاي زيردريايي (بروندمي) در بستر حوضه اقيانوسي نئوتتيس در زمان کرتاسه بالايي است. نسبت هاي Mn/Fe در اين کانسار بين ۳۱٫۷-۱٫۳۵ متغير است و ميانگين آن برابر ۸ است. ميانگين اين نسبت چندين بار بيشتر از مقدار آن در نهشته هاي فلزدار پشته هاي ميان اقيانوسي است. بالا بودن نسبت هاي Mn/Fe و Si/Al، پايين بودن مقادير فلزات کمياب و به ويژه فلزات Ni، Co و Cu، پايين بودن مقادير عناصر Y و Ce و بالا بودن مقادير SiO2 Ba، Fe، Mn، و Sr به عنوان شواهدي از غني شدگي و تخليه Mn از گرمابي ها بروندمي هستند و نقش فرايندهاي هيدروژنز در پيدايش اين کانسار ناچيز است. بررسي ضرايب همبستگي ميان اکسيدها و عناصر مختلف نيز نشان داد که هيچ ارتباطي بين فلزات Ni، Co و Cu با گرمابي هاي بروندمي سرشار از Si، Mn و Fe وجود نداشته است.