مقاله بررسي کاهش غلظت متيل ترشيري بوتيل اثر (MTBE) از آب با روش فنتون و تعيين تغييرات ناشي از شرايط واکنش در تشکيل محصولات جانبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کاهش غلظت متيل ترشيري بوتيل اثر (MTBE) از آب با روش فنتون و تعيين تغييرات ناشي از شرايط واکنش در تشکيل محصولات جانبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متيل ترشياري بوتيل اتر
مقاله اکسيداسيون شيميايي
مقاله واکنش فنتون
مقاله محصولات جانبي محيط آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي دربان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه منصوري آرش
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي دوست حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از سال ۱۹۷۹ در امريکا براي افزايش عدد اکتان در سوخت به جاي آلکيل سرب، متيل ترشيري بوتيل اتر به کار گرفته شد. افزايش مصرف اين ماده در سالهاي اخير در کشورهاي مختلف موجب آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني گرديده است. روشهاي معمول براي تصفيه آبهاي آلوده به متيل ترشيري بوتيل اتر عموما ناکافي و ناکارآمد مي باشد. در اين تحقيق، تجزيه شيميايي متيل ترشيري بوتيل اتر با واکنش فنتون با کاتاليزور سولفات آهن و تشکيل ترکيبات جانبي در شرايط مختلف مورد بررسي قرار گرفت. غلظت اوليه محلول مورد آزمايش ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليتر بود. متغيرهاي آزمايش شامل pH محيط، زمان تماس آب آلوده و اکسيد کننده و غلظت مواد واکنش اکسيداسيون (شامل پراکسيد هيدروژن و آهن دو ظرفيتي) بود. آزمايش ها در زمان تماس يک ساعت انجام شد و راندمان حذف تا ۹۹٫۹۹ در حالت بهينه به دست آمد. بهترين غلظت هايي از سولفات آهن و پراکسيد هيدروژن که باعث حذف محلول متيل ترشيري بوتيل اتر با غلظت ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليتر شد به ترتيب، برابر ۵٫۴ و ۵۵۰ ميلي مولار به دست آمد. pH بهينه ۳ و ميزان حذف تا غلظت کمتر از ۵۰ ميکروگرم در ليتر به دست آمد. بررسي تغييرات غلظت متيل ترشيري بوتيل اتر در طول زمان نشان داد واکنش در ابتدا با سرعت زياد و پس از چند دقيقه نرخ انجام واکنش بسيار آرام خواهد شد. تغييرات pH در طول زمان براي pHهاي مختلف اندازه گيري و بحث شد. اضافه کردن پراکسيد هيدروژن، حذف مقادير محصولات جانبي اندازه گيري شده شامل استون و ترشياري بوتيل الکل را افزايش داد. نتايج بررسي نشان داد که مقادير اين دو محصول در pHهاي بالا افزايش مي يابد. به طوري که در pH بهينه غلظت ترشيري بوتيل الکل و استون به ترتيب برابر ۳۰ و ۱۲۰ ميلي گرم در ليتر و در pH برابر ۷ اين مقادير به ترتيب برابر ۱۵۰ و ۲۵۰ ميلي گرم در ليتر به دست آمد.