مقاله بررسي کلينيکوپاتولوژيک موارد لنفوم سلول بزرگ: بررسي ۱۴۷۰ نمونه بيوپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۷۹ تا ۵۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي کلينيکوپاتولوژيک موارد لنفوم سلول بزرگ: بررسي ۱۴۷۰ نمونه بيوپسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لنفوم غير هوچکين
مقاله تقسيم بندي WHO
مقاله ايمونوهيستوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي صنمبر
جناب آقای / سرکار خانم: تيرگري فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: رافت جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: محققي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري ساقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لنفوم ها گروه شايعي از نئوپلاسم ها را تشکيل مي دهند. هدف از اين مطالعه گذشته نگر بررسي کلينيکوپاتولوژيک موارد لنفوم غير هوچکين با سلول بزرگ (Diffuse large cell) و ارتباط طبقه بندي پاتولوژيک با مشخصات باليني و سير بيماري است.
روش بررسي: اطلاعات مربوط به تشخيص و درمان کليه بيماران با تشخيص پاتولوژي لنفوم غير هوچکين مربوط به دوره ۲۲ ساله از سال ۱۳۶۴ لغايت ۱۳۸۵ در مرکز سانترال بيمارستان امام خميني جمع آوري شد. بلوک بيوپسي ۵۰ بيمار مبتلا که اطلاعات کامل از سير باليني بيماري ايشان موجود بود انتخاب شده و مورد بازبيني آسيب شناسي و بررسي ايمونوهيستوشيمي قرار گرفت. زير گروه بيماري در طبقه بندي WHO، Stage، مشخصات ايمونوهيستوشيمي و سير بيماري بررسي شد.
يافته ها: ۲۲۰ مورد لنفوم large cell شناسايي گرديد. ۵۵ مورد بلوک پاتولوژي در انستيتو کانسر موجود بود که مورد بازبيني و بررسي ايمونوهيستوشيمي قرار گرفت. از ۵۵ گزارش large cell پنج مورد لنفوم T Cell مشخص گرديد. در مورد ۵۰ بيمار باقيمانده ميانه سني ۴۵ سال و %۶۰ بيمارن مرد بودند. %۲۴ سمپنوم B و %۲۸ شروع بيماري خارج از غدد لنفاوي داشتند. تمام بيماران شيمي درماني و %۴۶ راديوتراپي شدند. %۲۰ عود بيماري و ۱۳ مورد مرگ ذکر گرديد. ميانه طول عمر بيماران ۳۴ ماه و طول عمر پنج ساله %۴۵ بود.
نتيجه گيري: مشخصات باليني و پاتولوژي بيماران با آمارهاي بين المللي مطابقت داشته است و استفاده از ايمونوهيستوشيمي کمک ارزنده اي به تشخيص موارد لنفوم سلول B بزرگ نموده است.