مقاله بررسي کلينيکي و راديوگرافيک جايگزيني فوري مولرهاي فکين با استفاده از ايمپلنتهاي Tapered wide Diameter & wide platform (مطالعه کوتاه مدت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کلينيکي و راديوگرافيک جايگزيني فوري مولرهاي فکين با استفاده از ايمپلنتهاي Tapered wide Diameter & wide platform (مطالعه کوتاه مدت)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي کلينيکي و راديوگرافي
مقاله ايمپلنت هاي Wide Diameter و Wide Platform جايگزيني فوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات منصوري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هرندي ساغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهميت و نقش دندان هاي مولر و شيوع بالاي از دست رفتن اين دندان ها، ضرورت جايگزيني فوري آن ها با شيوه اي موثر، در موقعيت مطلوب با حداقل تحليل ريج باقيمانده، زمان و مراحل جراحي احساس مي گردد، لذا اين مطالعه با هدف بررسي شاخص هاي کلينيکي و راديوگرافي استفاده از ايمپلنتهاي با قطر بالا (WD, WP) در جايگزيني فوري مولرهاي فکين در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد سال ۸۸-۸۷ انجام شد.
مواد و روش ها: تعداد ۱۲ نمونه ايمپلنت با قطر بالا در ۱۰ بيمار با ميانگين سني ۴۶ سال با روش جايگزيني فوري مولر اول يا دوم قرار داده شد (۶ مورد ماگزيلا و ۶ مورد منديبل). در آماده سازي محل ايمپلنت ها علاوه بر حفظ سپتوم اينترراديوکولار حين خارج کردن ريشه ها، Drilling از مزيال يا ديستال سپتوم صورت گرفت. بلافاصله بعد از جراحي ثبات اوليه با Periotest اندازه گيري و ثبت گرديد و راديوگرافي پري اپيکال براي تعيين سطح استخوان کرستال با تکنيک موازي گرفته شد، ۴ ماه بعد ميزان لقي مجددا اندازه گيري شد و راديوگرافي پري اپيکال به منظور تعيين تغييرات استخوان کرستال با روش موازي گرفته شد و تغييرات PTV با آزمون آماري Wilcoxon مورد قضاوت قرار گرفت.
يافته ها: در هيچ يک از نمونه ها درد، عفونت، ترشح چرک و راديولوسنسي ممتد راديوگرافيک مشاهده نشد. و ميانگين PTV1=-4.9+1 و PTV2=-4.6+1.37 با دامنه (۲- تا ۷-) نشان دهنده عدم وجود لقي ايمپلنت ها و ميانگين تغييرات استخوان کرستال ۰٫۵۴+۰٫۹۶mm بود.
نتيجه گيري: استفاده از ايمپلنت هاي با قطر بالا در روش جايگزيني مولرهاي فکين در صورت انتخاب مناسب نمونه ها و استفاده از تکنيک صحيح جايگزيني موفقيت آميز و قابل پيش بيني است.