مقاله بررسي کمانش صفحات دايره اي و حلقوي ارتوتروپيک با ضخامت متغير به روش ريلي – ريتز بهينه شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي کمانش صفحات دايره اي و حلقوي ارتوتروپيک با ضخامت متغير به روش ريلي – ريتز بهينه شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمانش
مقاله روش ريلي – ريتز بهينه شده
مقاله ضخامت متغير
مقاله صفحه ارتوتروپيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهت نيا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: گل شاه آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر کمانش متقارن صفحات دايره اي و حلقوي ارتوتروپ با ضخامت متغير مورد بررسي قرار گرفته است. ضخامت اين صفحات در راستاي شعاعي به طور خطي تغيير مي کند و بارگذاري به روي آنها به صورت فشاري يکنواخت در لبه خارجي است. مرز خارجي صفحات داراي تکيه گاه هاي گيردار، ساده و الاستيک مقاوم در برابر چرخش بوده و لبه داخلي به صورت آزاد مي باشد. در تحليل کمانش اين صفحات، روش ريلي – ريتز بهينه شده به کار گرفته شده است. در اين روش از توابع چند جمله اي که بر اساس تغيير شکل استاتيک صفحات دايره اي ارتوتروپ در خمش مي باشند و ارضا کننده شرايط مرزي هستند، استفاده شده است. در روش فوق از يک پارامتر نمايي در تابع تغيير مکان استفاده مي شود و مقادير ويژه به دست آمده از تحليل، نسبت به اين پارامتر حداقل است. مزيت اين روش علاوه بر سادگي نسبي آن نسبت به ساير روشها، اين است که کل الگوريتم حل مساله قابل برنامه نويسي مي باشد. در اين تحقيق اثر تغييرات شعاع، ضخامت، نوع تکيه گاه، نسبت مدول يانگ در دو جهت شعاعي و محيطي و نسبت شعاع خارجي به داخلي در صفحات حلقوي بر روي ثابت کمانش (بار بحراني کمانش بي بعد شده) بررسي شده است. نتايج بدست آمده مويد آن است که در صفحات با ضخامت يکسان، افزايش ميزان شعاع خارجي، موجب کاهش بار بحراني کمانش مي شود. همچنين با افزايش ضخامت در صفحات تحت شعاع ثابت، بار بحراني کمانش نيز افزايش مي يابد.