مقاله بررسي کمي حس پستان قبل و بعد از ۴۱ مورد ماموپلاستي کاهنده در بيمارستان حضرت فاطمه (س) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کمي حس پستان قبل و بعد از ۴۱ مورد ماموپلاستي کاهنده در بيمارستان حضرت فاطمه (س)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماموپلاستي کاهنده
مقاله پديکول تحتاني
مقاله پديکول فوقاني
مقاله پديکول مديال
مقاله حس پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: وقردوست رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدجابر
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از عمل هاي شايع در جراحي پلاستيک، ماموپلاستي کاهنده (Reduction Mammaplasty) است. معمولا خانم هايي که براي اين عمل جراحي مراجعه مي کنند، شکايت هاي متفاوتي دارند و تکنيک هاي مختلفي براي اين عمل جراحي معرفي شده است . هدف از جراحي، کوچک کردن پستان ها به اندازه دلخواه با زيبايي مناسب، نتايج ماندگار، کاهش اسکار جراحي و تکنيک کم عارضه مي باشد. سالم ماندن حس پستان يکي از موضوعات مهم در اين جراحي است. در مورد تغيير حس پستان بعد از عمل جراحي، نظر يکساني وجود ندارد. با توجه به اين اختلاف نظرها در مورد حس پستان و اهميت اين عضو، اين مطالعه طراحي و اجرا شده است.
مواد و روش ها: به مدت ۶ ماه در فاصله زماني مهر ماه ۸۶ لغايت ارديبهشت ۸۷ بيماراني که براي انجام عمل جراحي مامو پلاستي کاهنده به مرکز آموزشي و درماني حضرت فاطمه (س) مراجعه کردند و به بررسي حس پستان قبل و بعد از عمل جراحي رضايت دادند، در اين مطالعه گنجانده شدند. بيماراني که قبلا روي پستان آنها عمل جراحي شده بوديا بيماري نورولوژيک داشتند، از مطالعه حذف گرديدند. مجموعا ۴۱ بيمار وارد مطالعه و بررسي شدند. هر پستان به پنج منطقه شامل يک چهارم هاي فوقاني مديال و لترال، يک چهارم هاي تحتاني مديال و لترال و نيز ناحيه نيپل آرئول تقسيم بندي گرديدند و تست هاي مونوفيلامان (اسميت و نفو،روليان آمريکا)، تمايز دو نقطه استاتيک و تمايز دو نقطه ديناميک (اسميت و نفو، روليان آمريکا) در زمان هاي قبل از عمل و شش ماه بعد از عمل براي همه بيماران انجام شد.
يافته ها: روش جراحي با پديکول مديال باعث کاهش حس با اختلاف معني دار در ناحيه نيپل آرئول و يک چهارم هاي فوقاني در تست تمايز دو نقطه ديناميک به نسبت قبل از عمل مي گردد (P<0.05). روش جراحي با پديکول فوقاني باعث کاهش حس در نواحي يک چهارم هاي تحتاني و نيپل آرئول با تست تمايز دو نقطه ديناميک شده است و اين تفاوت معني دار بوده است (P<0.05). با روش جراحي پديکول تحتاني، حس نيپل آرئول و همچنين حس نيمه خارجي پستان کاهش و نيمه داخلي پستان افزايش مي يابد و اين تفاوت ها معني د ار بوده اند (P<0.05).
نتيجه گيري: از اين سه تست بکار رفته، تست تمايز دو نقطه ديناميک بهترين روش براي بررسي حس پستان است. مطالعات بافت شناسي مي توانند مويد اين نظريه باشد. هر سه روش جراحي ماموپلاستي کاهنده با پديکول هاي فوقاني، مديال و تحتاني باعث کاهش حس پستان در ناحيه نيپل آرئول مي شوند و اين موضوع بايد قبل از عمل جراحي براي بيمار توضيح داده شود. سه روش جراحي فوق الذکر تفاوتي از نظر تاثير در حس پستان در مناطق پنجگانه ندارند و بنابراين حفظ حس، فاکتوري در تصميم گيري محسوب نمي شود. اسکار کمتر، فرم زيباتر و ماندگاري بيشتر فاکتورهاي مهمتري در تصميم گيري براي تکنيک جراحي مي باشند.