مقاله بررسي کهن الگوي آنيما در اشعار مهدي اخوان ثالث که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي کهن الگوي آنيما در اشعار مهدي اخوان ثالث
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخوان ثالث
مقاله کهن الگو
مقاله آنيما
مقاله يونگ
مقاله نماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ريحاني نيا پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در روانشناسي تحليلي يونگ، آنيما مجموعه ناخودآگاهي است که منشا بسيار دوري دارد و نمونه نوعي همه تجارب اجدادي بشر در باب موجود مونث و باقي مانده همه احساسات و تاثرات حاصل آمده از زن و نظام سازش يابي رواني است که به ميراث رسيده است. اين پژوهش بر آن است تا با تکيه بر جلوه ها و کارکردهاي کهن الگوي آنيما، همچنين ويژگي هاي نهادينه در اين بخش از روان، اشعار اخوان ثالث را به گونه اي دقيق تر مورد کند و کاو قرار دهد. از آنجا که دو قطبي بودن، خاصيت ذاتي کهن الگوها است، در اشعار اخوان ثالث نيز مي توان بسياري از کارکردها و فرافکني هاي مثبت و منفي آنيما را بررسي نمود و تحت تاثير اين کارکرد دوگانه، ديدگاه اخوان را نسبت به جامعه و محيط پيرامونش بخوبي توصيف کرد.