مقاله بررسي کيفيت خدمات ارايه شده در کتابخانه دانشگاه پيام نور شهرضا با استفاده از مقياس سنجش کيفيت کتابخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت خدمات ارايه شده در کتابخانه دانشگاه پيام نور شهرضا با استفاده از مقياس سنجش کيفيت کتابخانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش کيفيت خدمات
مقاله دانشگاه پيام نور
مقاله سنجش کيفيت کتابخانه
مقاله خدمات کتابخانه اي
مقاله کتابخانه هاي دانشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: اين مطالعه با استفاده از مقياس سنجش کيفيت کتابخانه و با هدف بررسي کيفيت کتابخانه دانشگاه پيام نور شهرضا و خدمات ارايه شده در آن، و با در نظر گرفتن اين مساله که اين کتابخانه به عنوان يکي از کتابخانه هاي با کيفيت دانشگاه هاي پيام نور در مراکز کوچک مطرح است، انجام شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که کتابخانه مورد نظر، تنها از نظر کيفيت فيزيکي محيط و اطمينان پذيري از درجه قابل قبولي براي کاربران برخوردار است و در ساير مولفه هاي پژوهش، يعني مجموعه و دسترسي به آن، محيط کتابخانه، برخورد مناسب با کاربر، مسووليت پذيري، ضمانت و تضمين، به ترتيب در درجات مختلف بحران وضعيت قرار گرفته است.