مقاله بررسي کيفيت سرويس در شبکه هاي BGP/MPLS VPN مبتني بر سرويس خدمات متمايز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت سرويس در شبکه هاي BGP/MPLS VPN مبتني بر سرويس خدمات متمايز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرويس خدمات متمايز (DiffServ)
مقاله مهندسي ترافيک
مقاله کيفيت سرويس
مقاله MPLS ،BGP ،VPN

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خديوي پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد نمايي اينترنت منجر به اهميت گسترش روزافزون سرويس ها، کاربران و برنامه هاي کاربردي بيشتر شده است. در نتيجه سرعت بيشتر و کيفيت سرويس بهتر، مهمترين چالش هاي دنياي شبکه امروزي مي باشند. با ترکيب تکنولوژي MPLS همراه با سرويس خدمات متمايز و مهندسي ترافيک مي توان به ارتقا پارامترهاي کيفيت سرويس و استفاده بهينه از منابع و اجتناب از ازدحام در شبکه هاي نسل آتي کمک نمود. MLPS مي تواند در يک توپولوژي شبکه BGP/MPLS VPN که توسعه يافته سايت هاي مختلف از کاربران براي انتقال داده مي باشد پياده سازي گردد. در اين مقاله به ارايه ساختار BGP/MPLS VPN پرداخته شده و سپس با پياده سازي شبکه MPLS مبتني بر DiffServ بر روي VPN  کيفيت سرويس در شبکه بررسي گرديده است و سپس با استفاده از نرم افزارOPNET  مکانيزم هاي مختلف جهت ارتقا کيفيت سرويس در شبکه، در قالب سناريوهاي مختلف شبيه سازي شده است. در اکثر روش هاي ارايه شده قبلي، با افزايش منابع براي ترافيک هاي اولويت پايين تر مانند BE وAF ترافيک هاي اولويت بالاتر مانند(Video, Voice) EF ، خدشه دار شده است. با اعمال مکانيزم هاي مديريت و اجتناب از ازدحام براي ترافيک هاي با اولويت پايين تر و همچنين مهندسي ترافيک، نتايج بهتري براي ارايه کيفيت سرويس به ترافيک هايي که فوق العاده حساس به تاخير مي باشند نسبت به روش هاي قبلي ارايه شده است.