مقاله بررسي کيفيت فهرست نويسي تحليلي و رده بندي کتاب هاي عربي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در طول سال هاي ۱۳۸۰-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت فهرست نويسي تحليلي و رده بندي کتاب هاي عربي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در طول سال هاي ۱۳۸۰-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فهرست نويسي تحليلي
مقاله رده بندي
مقاله کتاب هاي عربي
مقاله کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محفوظي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي فهرست نويسي تحليلي و رده بندي (کتابخانه کنگره) کتاب هاي عربي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در طول سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۸۰ انجام شده است.
روش: در اين پژوهش که در آن از روش تحقيق توصيفي از نوع مطالعه سندي بهره جويي شده، با استفاده از يک سياهه وارسي محقق ساخته به گردآوري اطلاعات اقدام شد. نمونه مورد بررسي، شامل ۳۰۰ فهرست برگه کتاب هاي عربي کتابخانه ملي است.
يافته ها: به طور کلي، در ۸۳٫۷۶ درصد موارد، صحيح عمل شده، و در ۱۶٫۲۴ درصد موارد صحيح عمل نشده است. در اين ميان، رده بندي داراي بيشترين درصد صحت (۸۶٫۲۵ درصد) و کمترين درصد خطا (۱۳٫۷۵ درصد) و فهرست نويسي تحليلي داراي کمترين درصد صحت (۸۱٫۲۸ درصد) و بيشترين درصد خطاست (۱۸٫۷۲ درصد). از طرفي، يافته هاي آزمون Z بيانگر اين نکته است که درصد صحت بسيار بالاتر از درصد خطاست؛ بر اين اساس، کتابخانه ملي در انجام فهرست نويسي تحليلي، و رده بندي کتاب هاي عربي داراي عملکرد مطلوبي بوده است.
اصالت/ارزش: بررسي وضعيت فهرست نويسي و رده بندي کتاب هاي عربي کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در يک فاصله انتشاراتي به نسبه گسترده مي تواند فوايد قابل توجهي از لحاظ مشخص شدن کيفيت نسبي کار در بخش خدمات فني سازمان مذکور داشته، و در واقع انجام چنين پژوهش هايي هم براي محققان اين حوزه و هم براي فهرست نويسان سراسر کشور لازم و مفيد مي باشد.