مقاله بررسي کيفيت کالبدي و کارکردي مبادي ورودي شهري (نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت کالبدي و کارکردي مبادي ورودي شهري (نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر
مقاله مبادي ورودي
مقاله کيفيت کالبدي و کارکردي
مقاله بابلسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ملك شاهي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مهام امير
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مبادي ورودي به عنوان يکي از اصلي ترين اجزاي ساختار کالبدي و فضايي شهر، علي رغم اهميتي که به لحاظ کالبدي، کارکردي و زيبايي شناسي دارد با جانمايي کاربري هاي ناهمگن و ناسازگار به فضايي با ساختاري منفصل، فاقد هويت و مغشوش مبدل شده است. بدين ترتيب فضاي ورودي بسياري از شهرهاي کشور با افت شديد کيفيت کارکردي و کالبدي روبروست و اين امر آسيب هاي جدي به سيما و هويت شهرها واردکرده است. هدف اين مقاله بررسي کيفيت کالبدي و کارکردي مبادي ورودي شهر بابلسر به عنوان يک شهر توريستي و دانشگاهي است. بدين منظور از روش هاي توصيفي و تحليلي با استناد به معيارها و شاخص هاي مربوطه استفاده شده است.
مجموعه معيارهاي تحقيق در زمينه انواع کاربري ها، عناصر و اجزاي معبر اصلي، اطلاع رساني شهري و کيفيت کالبدي و نماي ساختمان هاي مجاور مي باشد. نتايج نشان مي دهد کيفيت کالبدي و کارکردي محدوده مورد مطالعه بر اساس مجموعه شاخص هاي تحقيق در سطح نازلي است و در صورت بي توجهي به سيما و هويت شهر آسيب خواهد رساند.