مقاله بررسي کيفي و مديريتي گلخانه هاي فعال توليد گياهان زينتي در منطقه گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۱۰ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفي و مديريتي گلخانه هاي فعال توليد گياهان زينتي در منطقه گرگان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلخانه
مقاله گرگان
مقاله مشکلات گل کاري
مقاله گياهان زينتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني درويشاني سيده صغري
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه گرگان داراي ميکروکليماي ويژه اي است که آن را مناسب توليدات گلخانه اي خاصي مي نمايد. همچنين بسياري از برتري هاي استان مازندران که پيش قدم در توليد دامنه وسيعي از گياهان زينتي بوده است نيز برخوردار مي باشد. تحقيق اخير گلخانه هاي فعال توليدکننده گل و گياهان زينتي منطقه را مورد ارزيابي قرار داد. بررسي هاي انجام شده برروي انواع سيستم ها، سازه هاي گلخانه اي و مسايل و مشکلات گلخانه داران منطقه صورت پذيرفته است. روش به کار رفته جهت گردآوري اطلاعات از نوع مصاحبه مستقيم با مالکين، باغبانان و کارشناسان باغباني جهاد کشاورزي منطقه گرگان بوده است. به علاوه از کليه گلخانه هاي مورد بررسي مشاهده دقيق و عکس برداري صورت گرفته است که به عنوان منبع مکمل داده اي از آنها استفاده گرديده است. نتايج حاصله بيانگر اين واقعيت است که گلخانه هاي منطقه از لحاظ فناوري احداث و گلخانه داران منطقه از نظر دانش فني روز گل کاري دنيا در سطح بسيار پاييني قراردارند و از استانداردهاي بين المللي فاصله دارند. همچنين از عمده ترين مشکلاتي که گلخانه داران منطقه با آن مواجه بودند، موانع اقتصادي در جهت تجهيز گلخانه ها و عدم سرمايه گذاري کافي و حمايت نشدن از سوي سازمان هاي دولتي، بالا بودن هزينه توليد و عدم امکان صادرات گل بوده است.