مقاله بررسي گذردهي جريان در آبگيرهاي کفي با محيط متخلخل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۴۷ تا ۳۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي گذردهي جريان در آبگيرهاي کفي با محيط متخلخل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبگير کفي
مقاله محيط متخلخل
مقاله ضريب شدت جريان
مقاله جريان هاي با سطح آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوروش وحيد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: فغفورمغربي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي بنيامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مناسبترين روش هاي انحراف جريان در رودخانه هاي پرشيب بکارگيري آبگير کفي مي باشد. گزينه آبگير کفي با محيط متخلخل شيوه جديدي براي انحراف جريان جهت جايگزيني با آبگيرهاي با کف مشبک است. براي بررسي اثرخصوصيات هيدروليکي جريان، موثر بر ميزان دبي انحرافي مدلي آزمايشگاهي طراحي گرديد که در آن امکان اندازه گيري جريان ورودي، جريان انحرافي و جريان باقي مانده (عبور نکرده از محيط متخلخل) مد نظربوده است. در اين تحقيق تاثير توام عواملي همچون شيب سطح بالايي آبگير و اندازه ذرات محيط متخلخل در دبي هاي مختلف بر ميزان جريان انحرافي(در حالت جريان آب زلال) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد با افزايش جريان ورودي نرخ تغيير دبي انحراف ابتدا زياد و سپس به صفر مي رسد. همچنين با افزايش شيب سطح بالايي آبگير ميزان انحراف جريان کاهش مي يابد. اندازه ذرات محيط متخلخل نيز بر ميزان دبي انحراف تاثير قابل ملاحظه داشته چنانکه با افزايش اندازه ذرات، ميزان دبي انحرافي روند افزايشي را نشان مي دهد. از نتايج آناليز ابعادي و آزمايشگاهي براي تعيين مقدار ضريب جريان محيط متخلخل استفاده گرديد. تجزيه و تحليل ها نشان داد مقدار اين ضريب در حدود ۱/۰ است. در نهايت رابطه اي نيز براي برآورد مقدار جريان عبوري از آبگير کفي با محيط متخلخل پيشنهاد گرديد.