مقاله بررسي گرايش متخصصين تغذيه به مصرف ميگو در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي گرايش متخصصين تغذيه به مصرف ميگو در ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميگو
مقاله متخصص تغذيه
مقاله گرايش
مقاله مصرف ميگو
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي گرايش متخصصين تغذيه به مصرف ميگو در ايران و آگاهي از نظرات آنها انجام شد. ۱۴۰ نفر از متخصصين تغذيه از شرکت کنندگان در هشتمين کنفرانس تغذيه در تهران انتخاب و در افکارسنجي شرکت نمودند. پس از تنظيم پرسشنامه ها، استانداردسازي و سنجش مقدماتي براي اصلاح پرسشنامه ها انجام و پرسشنامه ها تکميل شد. از برنامه آماري (۱۷ SPSS) براي دسته بندي، تجزيه و تحليل، رگرسيون و ساير نيازمندي ها استفاده شد. نتايج نشان داد ۵ درصد شرکت کنندگان بيش از ۵۰ سال، ۳۰ درصد بين ۳۶ تا ۵۰ سال و ۶۵ درصد کمتر از ۳۵ سال سن دارند، ۲۲ درصد متخصصين تغذيه نه تنها در سه سال اخير ميگو مصرف نکرده اند بلکه تمايلي نيز به مصرف آن ندارند، ۲۸ درصد آنها کمتر از يک کيلوگرم ميگو در سال در خانواده مصرف نموده و فقط ۱۴ درصد آنها بيش از سه کيلوگرم ميگو در سال در خانواده مصرف مي نمايند. نتايج نشان داد سابقه مصرف ميگو در خانواده و ميزان مصرف آن با محل تولد پاسخگويان و محل تولد همسران آنها رابطه مستقيم دارد (P<0.05). 50 درصد متخصصين تغذيه تاثير افزايش عرضه ميگو در رستوران ها را در افزايش مصرف ميگو زياد و بسيار زياد مي دانند. بيش از ۴۰ درصد متخصصين تغذيه ميگوي پاک شده و آماده مصرف را در اولويت خريد قرار داده و ۲۱ درصد پاسخگويان نيز خريد ميگو در بسته بندي هاي کوچک را در اولويت خريد قرار مي دهند. با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان گفت، کاهش قيمت ميگو در بازار، ترويج خواص ميگو، آموزش روش هاي پخت، افزايش عرضه در رستوران ها و عرضه ميگو در بسته بندي هاي کوچک و آماده مصرف مي توانند تاثير به سزايي در افزايش مصرف ميگو در ايران داشته باشند.