مقاله بررسي گروه هاي هدف در تبليغات هشتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي گروه هاي هدف در تبليغات هشتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفاه اجتماعي
مقاله گروه هاي هدف
مقاله انتخابات
مقاله سياست گذاري اجتماعي
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني جاجرمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عمده ترين سوال اين پژوهش اين است كه توجه به گروه هاي هدف در بين تبليغات كانديداهاي منفرد، تشكل ها، گروه هاي اصلي سياسي و منتخبين در هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهر تهران به چه صورت بوده است؟ در اين تحقيق جمعيت آماري تمامي كانديداها، احزاب و تشكل هاي شركت كننده در انتخابات شهر تهران بوده كه به تبليغات پرداخته اند. تعداد كانديداها در نمونه مورد بررسي ۳۲۹ نفر و تعداد تشكل ها نيز ۴۴ تشكل بوده است. داده هاي گردآوري شده با استفاده از روش تحليل محتواي شعارهاي انتخاباتي از منظر گروه هاي هدف در اقلام تبليغي كانديداهاي منفرد و جمعي و مباحث نظري مربوط به گروه هاي هدف در نظريه هاي مربوط به سياست هاي اجتماعي و رفاهي، تحليل شده اند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه در بين هشت گروه هدف – كودكان، زنان، جوانان، سال خوردگان، فقرا،‌ اقليت هاي قومي و ديني، بازنشستگان، و معلولان – بيشترين توجه كانديداهاي منفرد و احزاب، به جوانان و زنان و سپس با اهميتي كمتر از اين دو گروه، فقرا بوده است. بازنشستگان، اقليت هاي قومي و ديني و سپس كودكان، معلولان و سال خوردگان، نيز به ترتيب از اهميتي به مراتب پايين تر برخوردار بوده و مورد كم توجهي و حتي بي توجهي كانديداها و احزاب قرار گرفته اند؛ به گونه اي كه دو گروه اخير در بين تبليغات احزاب اساسا به چشم نمي خورند. كميت بالا و در نتيجه حجم آراي تاثيرگذار گروه هاي جوان و زنان از يك طرف و نيز نفوذپذيري و امكان جلب آراي آنان در مقايسه با ساير گروه هاي هدف، از جمله دلايلي است كه بر اساس آن مي توان توجه بيشتر كانديداها و احزاب به جوانان و زنان را نسبت به ساير گروه هاي هدف تبيين نمود.