مقاله بررسي گزارش و نقد ارسطو از نظريه اشتراکي افلاطون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي گزارش و نقد ارسطو از نظريه اشتراکي افلاطون
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام اشتراکي ( کمونيسم)
مقاله خانواده
مقاله مالکيت
مقاله جامعه آرماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسماعيلي نجف آبادي حکيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله پس از بيان مطالبي مقدماتي درباره «نظام اشتراکي» و رابطه ميان ارسطو و افلاطون(دربند)، ابتدا گزارش ارسطو درباب اشتراک خانواده و دارايي در نظرافلاطون (بند۲) و نقد او از اين نظريه را (در بندهاي۳و۴) به اختصار نقل مي کنيم. سپس اين نظريه افلاطون را بدانگونه که در محاوره جمهوري او مطرح شده است (در بند۵) باز مي گوييم. و سرانجام (دربند۶) بر پايه آنچه لب پيام افلاطون است به داوري درباره گزارش و نقد ارسطو از او مي پردازيم. دراين قسمت درعين حال که صحت سخنان ارسطو را درساحتي خاص مي پذيريم، سعي مي کنيم افلاطون را نيز از اتهام هاي ارسطو تبرئه کنيم.