مقاله بررسي گونه کاربردي زبان نوشتاري در وسايل نقليه برون شهري بر اساس نظريه نقش هاي هفت گانه زبان از ديدگاه هليدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات زبان و ترجمه (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي گونه کاربردي زبان نوشتاري در وسايل نقليه برون شهري بر اساس نظريه نقش هاي هفت گانه زبان از ديدگاه هليدي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه اجتماعي زبان
مقاله گونه کاربردي
مقاله نقش هاي هفت گانه زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي زاده خليل
جناب آقای / سرکار خانم: قنسولي هزاره بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي «گونه کاربردي» زبان نوشتاري در وسايل نقليه برون شهري مي پردازد. از ويژگي هاي برجسته اين گونه زباني مي توان به اختصار و ايجاز، محتواي شغلي، محاوره محور بودن و عاميانه گرايي و تقدير باوري اشاره کرد. پس از مشخص کردن ويژگي هاي نقشي بارز اين گونه کاربردي، به تطابق نقش هاي زباني آن بر اساس نقش هاي هفت گانه زبان که هليدي (۱۹۷۳) شناسايي کرده است، پرداخته شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که گونه کاربردي مورد استفاده در وسايل نقليه برون شهري، به عنوان يکي از تنوعات زباني (زبان فارسي)، از نظر نقشي قابل انطباق با نقش هاي هفت گانه زبان است و قابليت بازتاب دادن تمامي اين نقش هاي اجتماعي زبان را دارد.