مقاله بررسي ۶ ساله انواع زخم هاي دهاني در مراجعين به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندان پزشكي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ۶ ساله انواع زخم هاي دهاني در مراجعين به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندان پزشكي مشهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپيدميولوژي
مقاله زخم هاي دهاني
مقاله فراواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صنعت خاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: پاك فطرت آتس سا
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زخم هاي دهاني همواره يکي از شايع ترين ضايعات دهاني و علل مراجعه بيماران به بخش بيماري هاي دهان مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان شيوع انواع مختلف زخم هاي دهاني در بيماران مراجعه کننده به بخش بيماري هاي دهان دانشکده دندان پزشکي مشهد انجام پذيرفت.
روش کار: اين مطالعه توصيفي و گذشته نگر بر روي پرونده ۲۹۴ بيمار مبتلا به زخم دهاني که مابين سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ به بخش بيماري هاي دهان دانشکده دندان پزشکي مشهد مراجعه نموده بودند صورت پذيرفت. اطلاعات از پرونده بيماران استخراج شده و با استفاده از آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: آفت شايع ترين زخم دهاني را در افراد مراجعه کننده تشکيل مي داد (۲۷٫۹%). ميزان بروز زخم هاي دهاني در زنان بيشتر از مردان بود. شايع ترين محل زخم هاي دهان (۴۴٫۲%) در زبان بود و بيشترين زخم هاي دهاني در سن ۲۱ تا ۴۰ سال ديده شد. هم چنين زخم هاي دهاني بيشتر به صورت متعدد (۷۶%) در دهان ديده شد.
نتيجه گيري: زخم هاي دهاني از شايع ترين علل مراجعه بيماران به بخش بيماري هاي دهان مي باشد. با توجه به تفاوت هاي جغرافيايي، مطالعات اپيدميولوژيک مي تواند کمک شاياني به تشخيص اين دسته از ضايعات نمايد.