مقاله بررسي pH پوست در افراد سالم و رابطه آن با سن، جنس و محل آناتوميك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۴۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي pH پوست در افراد سالم و رابطه آن با سن، جنس و محل آناتوميك
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوست
مقاله pH
مقاله سن
مقاله جنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدر سيدبرديا
جناب آقای / سرکار خانم: باباكوهي شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: فانيان فريال
جناب آقای / سرکار خانم: صراف يزدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كازروني تيمسار علي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري كاشاني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: دولتي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: فيروز عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با وجود مطالعات متعددي كه براي بررسي pH پوست در بيماريهاي گوناگون انجام شده، تحقيقات محدودي درباره جمعيت سالم صورت گرفته است.
روش اجرا: تعداد ۵۰ مراجعه كننده در گروه هاي سني با بازهي ۱۰ سال از ۱۰ تا ۶۰ سال وارد مطالعه شدند. در هر گروه سني ۵ زن و ۵ مرد سالم ارزيابي شدند. pH در اين افراد به وسيله پروب دستگاه pH meter (شركت Courage & Khazaka Electronic GmbH، توليد كشور آلمان) در ۸ محل پيشاني، گونه، چين نازولبيال، گردن، سطح قدامي ساعد، پشت دست، كف دست و ساق پا اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين pH در اين مناطق به ترتيب ۵٫۲۵، ۵٫۱۵، ۵٫۰۶، ۴٫۹۰، ۴٫۷۵، ۴٫۸۰، ۴٫۶۹ و ۴٫۸۳ بود. pH به صورت معني داري در خانم ها بالاتر بود (P<0.001). پي اچ گروههاي سني مختلف باهم اختلاف معني داري داشتند (P<0.002). بالاترين pH متعلق به پيشاني (۰٫۶۸±۵٫۲۶) و كمترين pH مربوط به ساق پا (۰٫۴۰±۴٫۶۹) بود.
نتيجه گيري: سن، جنسيت و محل آناتوميك تاثير قابل ملاحظه اي روي pH پوست در افراد سالم برجاي مي گذارند.