سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارسلان شیرزادی – رئیس اداره ایمنی و بهداشت سازمان بنادر و کشتیرانی
مرجان مولائی – کارشناس اداره ایمنی و بهداشت سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

امروزه نقش پر اهمیت نیروی انسانی بعنوان یکی از فاکتورهای مهم تولید در صنایع مختلف بر کسی پوشیده نیست. صاحب نظران صنعت و تجارت پس از گذشت قرنهای متمادی، غفلت و بی توجهی نسبت به منابع انسانی ، در دهه های اخیر رویکردی جدید به آن داشته بطوری که در حال حاضر نیروی کار هر مجموعه کاری بعنوان مهم ترین و موثرترین عامل در ارتقاء کارایی، افزایش کیفیت، کاهش هزینه ها و نهایتات ابزار مواجهه با شرایط اقتصادی، نامناسب به حساب می آید. در واقع تحولاتی که امروزه در عرصه مدیریت روی داده است. رویکرد به حرفه ای شدن بحث توسعه و حفظ منابع انسانی را در سازمانها غنی تر و پر رنگ ترکرده است.
اما از طرفی رشد و توسعه روز افزون صنعت و تجارت و توجه به افزایش کیفیت وکمیت تولیدات و خدمات پایه گذار فصلی جدید به نام حوادث ناشی از کار شده است که بیشترین آسیب را متوجه نیروی انسانی شاغل می کند. و در این میان حوادث ناشی از کار یکی از ریسک فاکتورهای اصلی و انسانی محسوب می شود. خطرات ریز و درشت محیط های کاری می توانند در صورت بالفعل در آمدن و تبدیل شدن به حادثه در کنار خسارات سخت افزاری، زیست محیطی، اتلاف زما، کاهش اعتبار ساززمان ها باعث جراحات و مرگ و میر نیز میشوند.
نتایج مطالعات انجام شده در کشور نشان می دهد بطور متوسط به ازای هر مورد مرگ ناشی از کار معادل ۳/۳ میلیارد ریال خسارت مستقیم بر اقتصاد کشور وارد می شود با در نظر گرفتن هزینه های غیر مستقیم این رقم به مرز ۱۶/۵ میلیارد ریال می رسد.
یافته های یاد شده بر ارتقاء سطح ایمنی و کاهش نرخ حوادث تاکید می کند. مهمترین اصل در کنترل نرخ حوادث آنالیز و شناسایی علل و عوامل منجر به بروز حوادث است و مهمترین اصل در آنالیز حوادث تعیین فاکتورهای منجر به بروز حادثه و ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه می باشد.
بنادر نیز در زنجیره حمل و نقل و به طبع افزایش حجم مبادلات کار و فعالیت رو به رشد شرکتهای پیمانکارتابعه از قاعده رشد حوادث ناشی از کار مستثنی نبوده است لذا آنالیز و تجزیه و تحلیل حوادث رخ داده در محوطه های بندری بعنوان یک ابزار اساسی در شناخت و ارزیابی عوامل پدید آورنده حادثهو در نتیجه تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مطرح است.
این مطالعه یک مطالعه مقطعی بر روی حوادث بوقوع پیوسته در بنادر تابعه سازمان در سال ۸۳ و ۸۴ است روش جمع آوری اطلاعات بررسی فرمهای گزارش حادثه (حوادث منجر به آسیب جانی، آتش سوریهای بوقوع و حوادث ترافیکی) ارسالی از مراکز ایمنی و بهداشت بنادر میباشد.