سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مسعود فرزادی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع گرایش مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی، ک
جعفر محمودی – دکترای مهندسی صنایع، استاد دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

سیستم اطلاعاتی کیفیت سیستمی است که برای جمع اوری و تجیه و تحلیل داده های کیفیت، استخراج و به اشتراک گذاری اطلاعات کیفیتمورد استفاده قرار می کیرد. محققان مختلف برای بررسی نقش سیستم اطلاعاتی کیفیت در مدیریت کیفیت از مدلهای مختلفی استفاده نموده اند. ازجمله محققانی که مدلهای سیستم اطلاعاتی کیفیت رامورد بررسی قرار داده اند می توان به فورزا، دلی و همکاران، ناوه و هالوی ، تانگ ولو، برترام و همکاران، سانگیوو همکاران و بندیو پادهیای اشاره نمود. در این مقاله با بررسی و تجزیه و تحلیل مدلهای ارایه شده در زمینه سیستم اطلاعاتی کیفیت توسط این محققین، این مدل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یک طبقه بندی از مدلهای سیستم اطلاعاتی کیفیت ارایه شده است.