سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف حسن زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
عباس منصوری – استادیار گروه عمران، سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو
منصور بهار – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، واحد آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهر

چکیده:

مقاله حاضر در برگیرنده نتایج طرح تحقیقاتی بررسی کانالهای پایداری با پوششهای مختلف همچون پلی مرها، گابیون بندی ها و پوشش با خاک متراکم و پوشش بتنی کانالها و مزایا و معایب هر کدام می باشد.بمنظور یافتن چنین پوشش مناسب و اقتصادی با احداث تعدادی کانال خاکی با مقطع ثابت مثلثی شکل، سه نوع پوشش از نظر میزان و سرعت نشت آب در کانال و همچنین پایداری پوشش در مقابل جریان آب مورد مقایسه قرار گرفته اند. سه نوع پوشش شامل کانال با پوشش بتنی، کانال با پوشش خاک متراکم، کانال با پوشش خاک بستر طبیعی (بدون تراکم). نتایج آزمایشات نشت با روش حوضچه‌ای و بررسی استحکام پوشش در صحرا در مقابل جریان جت آب نشان داده است که کانال با پوشش بتنی بیش از ۹۸/۷ درصد دبی نشت را نسبت به کانال شاهد کاهش می دهد و پوشش بتنی، فرسایش جداره کانال را به حدود صفر نسبت به کانال شاهد کاهش داده است.