سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دکتر سید حسین حسینی – دانشگاه تبریز
غلامحسین مهدی پور – نیروگاه حرارتی تبریز
میر حمید سید عباسزاده – مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان

چکیده:

این مقاله مقادیر دو فاکتور اصلی هارمونیک ها یعنی درجه هارمونیک و زاویه فاز آنرا در اثر متقابل بارهای هارمونیکی روی همدیگر بررسی می کند. بدین منظور برنامه پخش بار هارمونیک ها بر اساس روش ماتریس ادمیتانس بکار گرفته می شود. در نتیجه تغییرات توان اکتیو مصرفی در چند نوع بار نسبت به درجه هارمونیک محاسبه می گردد. در خاتمه به منظور به حداقل رسانیدن اثرات هارمونیکی بارها روی همدیگر پیشنهادهای مختلف عملی ارائه می گردد.