سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیژن فرخی – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا، خیابان مهدیه، روبه روی پارک مردم، همد
علی رضا کیان – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا، خیابان مهدیه، روبه روی پارک مردم، همد

چکیده:

دراین مقاله مدهای فرکانس بالا درون موجبراستوانهای کاملا پر با میدان ویگلر هلیکال یک بعدی و پلاسمای مغناطیده نسبیتی مورد بررسی قرار گرفته است. معادله موج غیرخطی نسبیتی که شامل ترکیبی از مدهایEHوHE ه همراه میدان مغناطیسی یکنواخت محوری بدست آورده شده است .یمحاسبات عددی انجام شده برای چهار خانواده از مدهای الکتروستاتیکی و الکترومغناطیسی نشان میدهدکه راوبط پاشندگی در حالت نسبیتی وابسته به γ( فاکتور نسبیتی لورنتس ) میباشد که درکارهای قبلی نادیده گرفته شده است . در این شکلها، اختلاف بین حالتهای نسبیتی و غیر نسبیتی نشان داده شده است .