سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهنام معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
محمد نصراصفهانی – کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق استان خوزستان
جواد احدیان – دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
آرش ازکیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

کشور عزیز ما ایران، در زمره کشورهای کم آب و خشک به شمار می رود و بحران خشکی و کم آبی روز به روز ابعاد گسترده تر و جدی تری پیدا می کند از طرفی درصد قابل توجهی از حجم آب قابل استحصال کشور در بخش کشاورزی و متأسفانه با بازده پایین به مصرف می رسد ، با وجود عرصه های وسیع توسعه کشاورزی، پیشرفت چشمگیری در بخش کشاورزی و مخصوصاً توسعه راههای استفاده مفید از آب حاصل نشده است . در حال حاضر بخش عظیمی از کشتهای آبی با روشهای سنتی با راندمان بسیار پایین، آبیاری می شود . به منظور صرفه جویی در آب و بالا بردن راندمان آبیاری، توسعه آبیاری تحت فشار می تواند یک راه حل مناسب تلقی گردید . دراین راستا استان خوزستان همگام با بقیه نقاط کشور، با صرف هزینه های زیاد طرحهای متعدد آبیاری تحت فشار اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته اند . که از آن جمله می توان به طرحهای الگویی آبیاری تحت فشار در شهرهای اهواز و دزفول اشاره کرد . در مقاله حاضر به ارزیابی ۱۶ طرح الگویی آبیاری تحت فشار در شهر های اهواز و دزفول پرداخته می شود . بدین منظور طرحهای الگویی آبیاری تحت فشار از لحاظ طراحی، اجرا و بهره برداری مورد بررسی قرار گرفته اند ، همچنین عوامل مدیریتی که در موفقیت یا عدم موفقیت طرحها نقش غیرقابل انکاری داشته اند، بررسی می گردند .