سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فردین حامدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
کیومرث صیادیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
شاهرخ فاتحی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
محمود شریعتمداری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

نیشکر گیاهی دائمی و از خانواده گرامینه هاست که سهم قابل ملاحظه ای از شکر مورد نیاز بشر را تولید میکند . تامین نیازهای تغذیه ای گیاه بطور مطلوب توسط خاک زمانی مهیا میشود که خاک از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی محدودیتی نداشته باشد . با این وجود یکسری از عوامل خارجی وجود دارند که می توانند این خواص را از حالت مطلوب خود خارج سازند . این گیاه با توجه به داشتن نیاز آبی فراوان ۳۰) هزار متر مکعب سالیانه در هر هکتار ) و مکانیزه بودن آن در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، بیشتر از هر گیاهی بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک اثر گذار بوده و باعث ایجاد تغییراتی در خصوصیات آن می گردد . در حقیقت انجام آبیاری های فراوان باعث ایجاد آبشویی در خاک گردیده و بدنبال آن تشکیل سخت لایه ها می گرددهمچنین وجود این رطوبت دائمی و انجام کشت و کار در طولانی مدت در این اراضی باعث تسریع در فرایندهای خاکساری می گردد که می تواند کلیه خصوصیات خاک از جمله بافت، CEC ، درصد رس و مواد آلی و … را تحت تاثیر قرار دهد . از سوی دیگر با مکانیزه شدن کشاورزی و افزایش تعداد تردد، تنشهای وارده و نهایتا تراکم خاکهای کشاورزی نیز افزایش یافته استکه در این راستا تنشهای وارده به خاک در مزارع نیشکر بیشتر از مزارع دیگر است . زیرا اولا بهره برداری از اراضی تحت کشت نیشکر نیاز به استفاده از ماشین آلات سنگین در مراحل مختلف تهیه زمین، حمل و برداشت نیشکر را دارد . ثانیا تردد ماشین آلات در زمانی صورت میگیرد که خاک مرطوب است و بدین جهت پتانسیل تراکم پذیری آن افزایش یافته و با نیروی کمتری متراکم می گردد . تراکم ایجاد شده نیز به نوبه خود باعث کاهش نفوذ پذیری خاک، کاهش درصد خاکدانه های پایدار، افزایش جرم مخصوص ظاهریافزایش مقاومت نفوذ سنجی، کاهش تخلخل خاک و نهایتا کاهش رشد گیاه و عملکرد محصول خواهد شد