سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهدی جمشیدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
بهروز جوزی نجف آبادی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه دیگر ، کمترکسی است که نقش تکنولوژی های نوین اطلاعاتی رادرفرآیندهای مختلف سازمانی واجتماعی نادیده بگیرد . این نیازوضرورت احساس می شود که سازمانهای کشور مانیز باتوجه به روند حرکت تدریجی به سمت بازارهای جهانی به این تکنولوژی ها توجه داشته باشند . ازجمله مهمترین عوامل موفقیت سازمانهاوجود سیستم های اطلاعاتی در بخشها وواحدهای مختلف سازمانهاازجمله بازاریابی می باشد . این سیستم ها ،اطلاعات موردنیازمدیران رابه شیوه های مختلف گردآوری نموده وازکانال های رسمی وغیررسمی دراختیارمدیران عالی سازمان قرارمی دهند . براین اساس،تحقیق حاضربه تاثیرسیستم های اطلاعات بازاریابی درتدوین استراتژی سازمان پرداخته است .
دراین تحقیق،که جامعه آماری آن صدشرکت برتر سال ۸۱ می باشد ،چهار سوال درزمینه تاثیرگذاری سیستم های اطلاعات بازاریابی ،کانال های کسب اطلاعات، تکنولوژی های اطلاعاتی بکاررفته درواحد بازار یابی وخروجی این سیستم ها طرح گردیده است . به منظور گردآوری داده های موردنیاز،پرسشنامه ای طرح گردیده ودربین مدیران ارشد واحدهای بازاریابی وبازرگانی این شرکت ها
توزیع گردید .