سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود فاطمی عقدا – استادیار دانشگاه تربیت معلم،رئیس مرکز پژوهش سوانح طبیعی ایران
محمدحسین توفیق ریحانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

سد سبلان به صورت سنگریزه‌ای به ارتفاع ۸۵ متر بر روی تناوبی از سنگهای آذرین بیرونی در استان اردبیل در حال اجرا است. تونلهای انحراف آب سد به طول ۵/۱۱۱۲ متر در داخل توده‌های آذرین بیرونی با ترکیب آندزیت تا بازالت و آگلومرا و توفیت حفاری شده‌اند.در این منطقه جهت مطالعات ژئوتکنیکی زیرسطحی برای شناخت مشخصات ژئوتکنیکی توده‌های مسیر تونل، ۶ حلقه گمانه اکتشافی با متراژ ۲۲۰ متر به روش دورانی- مغزه‌گیری حفاری شده و تعداد ۱۸نمونه مغزه سنگی موم اندود بر اساس کرولاسیون لایه‌ها و امکان تحلیل فراگیر توده‌های زیر سطحی انتخاب شده و آزمایشات ژئوتکنیکی بر روی آنها انجام گرفته است. عملیات صحرائی شامل آزمایشات لوژان، محاسبه RQD, C. R. و درزه‌نگاری زیر سطحی می‌باشد. در این مقاله علاوه بر بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی اولیه مجموعه‌های لیتولوژیکی مسیر تونل، بررسیهای ژئومکانیکی و درزه‌نگاری زیرسطحی انجام یافته در حین حفاری تونل نیز ارائه شده است و در نهایت متدهای پایدارسازی گسیختگی‌های زیرسطحی و تحکیم تونل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. کاربرد عملی نتایج حاصله می‌تواند به عنوان الگویی از محدودة رفتار گونه‌های لیتولوژیکی خاص در پروژه‌های دیگر جهت بررسیهای ژئوتکنیکی حفرات زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد.