سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی ایرانمنش – استادیار عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کشتی سا
داود ادبی فیروزجائی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع

چکیده:

اساس شکل دادن در کارخانه های کشتی سازی بر پایه خمش سرد استوار است. این فرایند با پرس هیدرولیک ، و یا با دستگاه غلطک انجام می شود. دراین تحقیق تئوری خمش سرد صفحات با استفاده از غلطک مورد مطالعه قرار گرفته و تئوری مناسب جهت خم کردن صفحات در ساخت بدنه کشتی معرفی می شود. همچنین در پایان فرایند خمش سرد با استفاده از نرم افزار انسیس شبیهسازی شده و نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج حاصل از تئوری مقایسه می گردد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی و نتایج تئوری و همچنین مطالعه بر روی نمونه ها ی خم شده نشان داده که تئوری هیل با دقت خوبی برای شکل دادن پلاستیکی صفحات پهن صادق می باشد و از این تئوری برای آنالیز خمش صفحات می توان ستفاده کرد.