سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدجواد هاشمی اونجی – کارشناس راشد سازه های هیدرولیکی – مدیر پروژه و کارشناس شرکت سازه پردازی
محمود ارحمی – کارشناس ارشد عمران آب – مدیر پروژه و کارشناس شرکت سازه پردازی ایران

چکیده:

وجود تاسیسات متعدد و متنوع در اطراف شهر قم و نقش کلیدی رودخانه در داخل شهربه عنوان شریان حیاتیشهر قم، محدودیتهایی را برای بکارگیری روشهای مختلف مهار سیلاب فراهم می آورد. در این مقاله، ضمن طرح روشهای مختلف مهار سیلاب مانند انحراف کامل و جزیی رودخانه درمحدده شهر،استفاده از سد ۱۵ خرداد، ایجادحوضچه هایی پخش سیلاب، احداث سدهای تاخیری و محدود سازی سیلاب در طول مسیر (از سد ۱۵ خرداد تا پایین دست شهر قم به طول ۱۰۰ کیلومتر) با لحاظ نمودن معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح ها و با استفاده از تکنیک مقایسه سلسله مراتبی (AHP) گزینه ها، روش برگزیده که عبارتست از استفاده از سدهایتاخیری در بالا دست شهر قم، انتخاب گردید.