سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود محمودیان محمودآباد – دانشکده مواد ومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رضایی – دانشکده مواد ومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین قصاعی – دانشکده مواد ومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این پژوهش , ساخت لعاب متالیک خود احیا (Self reduction) قابل استفاده برای کاشی دیواری پخت سریع می باشد .
برای نیل به این هدف یک فریت سرب و بوردار مبنا قرار گرفت . ابتدا جهت تشخیص تاثیر درصدهای مختلف اکسید های قلع، مس ، آهن و منگنز بر جلای فلزی لعاب انتخابی، تعدادی لعاب متالیک ساخته شد . انتخاب لعاب های متالیک مطلوب تر براساس تغییر درصد اکسید های موثر تر بر جلای فلزی صورت گرفت . در نهایت بهترین نمونه که رفتار انعکاس نور مناسبی داشت، انتخاب گردید . بررسی های میکروسکوپ الکترونی نمونه انتخاب شده کریستالیزاسیون سطحی و در نتیجه زبری و ناصافی در مقیاس زیر میکرون را نشان داد . نتایج آنالیز XRD نیز همین مطلب را تایید نمود . بررسی های آنالیز فازی ) ) XRD نمونه پخته شده در دماهای ۱۰۵۰ و ۱۱۲۰ درجه سانتیگراد تشکیل مس فلزی و آلیاژ مسقلع را نشان داد در حالی که در دمای ۱۱۸۰ درجه سانتیگراد ضمن محو فازهای تشکیل شده ظهور فاز آهن فلزی مشاهده گردید .