سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مانا رحیمی –

چکیده:

منطقه تخت سلیمان یکی از مناطق مهم از نظر تعداد و تنوع کانه زایی می باشد و در این بین معدن زر شوان و در مرحله بعدی معدن آغ دره از ویژگی کانه زایی خاصی برخوردارند. با توجه به نحوه و اهمیت کانه زایی در این دو منطقه یک الگوی واحد و همبستگی انتظار می رود و در ضمن وجود پتانسیل های مشابه در سطح منطقه نیز دور از ذهن نمی باشد. یکی از مقدماتی ترین روشهای بکار برده شده در تعیین محدوده این آنومالی همبسته و پی بردن به روند گسترش آن استفاده از داده های خام آئرومگنتیک برداشت شده در سطح منطقه می باشد. حاصل پردازش و بررسی این داده ها نقشه آئرومگنتیک شیرمرد و تعداد ۵۲ پروفیل است که مورد بحث و بررسی واقع گرفته است. وجود انومالی High & Low مشخص، منطبق با گستره معدنی زرشوران با گسترش به سمت آغ دره کاملاً مشهود است که برای بررسی بیشتر به همراه پرئفیل مگنتیک برداشت زمینی و همچنین با تلفیق اطلاعات زمین شناسی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.وجود آنومالی مشابهی در سمت راست آنومالی اول و با گسترش به سمت برگه ۱:۵۰/۰۰۰ ساقرچی نیز مورد توجه می باشد.