سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روزبه اقامجیدی – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

پدیده رسوبگذاری در مخازن سدها و پی آمد منفی آن در مقابل عمل یات رسوبزدایی از مخازن و روشهای مختلف آن از جمله مسائل مهم در بهره برداری و افزایش عمر مفید مخازن می باشد . روش آبشویی رسوبات مخازن از جمله روشهای رسوبزدایی می باشد که با توجه به عدم صرف انرژی اضافی و با توجه به اینکه تنها با انرژی خود جریان آب عمل می کند، از اولین گزینه های مورد توجه در پروژه های رسوبزدایی مخازن بحساب می آید. در این تحقیق توانایی مدل ریاضیHec-6 که یک مدل یک بعدی و ماندگار، بررسی رسوبات در رودخانه و مخازن است در زمینهآبشویی رسوبات در مخزن مورد ارزیابی قرار گرفته است. و برای انجام این بررسی از داده های آزمایشگاهیHeish 1996 وlai استفاده شد