سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالقاسم توسلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
محمدحسین مهدیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
ابراهیم حسینی چگینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

وسعت اراضی شور، سدیمی و گچی در ایران بیش از ۲۳ میلیون هکتار براورد شده است (فاموری و دیوان ۱۳۴۹ و کودا ۱۹۷۲) . افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به تولید فرآورده های کشاورزی ایجاب می نماید در زمینه بهسازی و اصلاح خاک های شور و سدیمیمطالعات و بررسی های کاربردی انجام شود.
طرح مطالعات اصلاح و بهسازی اراضی دشت شهید سرداری واقع در جنوب غربی شهر تبریز و درشرق دریاچه ارومیه با وسعت ۲۸۰۰۰ هکتار تهیه، پیاده و اجرا شد. منطقه مورد مطالعه از شمال به اراضی روستایی ساتلو و از جنوب به روستای خاصلو و از شرق به جاده تبریز – آذر شهر و از غرب به روستای خورخور محدود می شود.
علل شوری و سدیمی شدن اراضی را می توان تلفیقی از عوامل ژنتیکی و شوری ثانویه دانست. محدوده مورد مطالعه از نظر تقسیم بندی اقلیمی جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. بطوریکه متوسط بارندگی سالیانه آن با استفاده از ایستگاه بارانسجنی تبریز ۲۴۹ میلیمتر و متوسط تبخیر سالیانه آن بالغ بر ۱۱۴۲ میلیمتر برآورد شده است بنابراین تفوق تبخیر سالیانه بر بارندگی سالیانه یکیاز عوامل بسیار مهم درشور و سدیمی نمودن اراضی است.