سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قدرت ترابی – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات و تولید سوخت اصفهان و دانشجوی د
عظیم احمدی نیا – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات و تولید سوخت اصفهان

چکیده:

کشور عزیزمان ایران با ۳ دریای خزر، خلیج فارس، و عمان در ارتباط است که در دل خود منابع و ذخایر معدنی فراوان و متعددی را جای داده اند و افراد بسیاری در مورد این منابع در حال کنکاش و کاوشگری هستند. ولی آب موجود در این دریاها نیز خود یکی از ارزنده ترین و با ارزش ترین منابع معدنی کشورمان می باشد که نیازمند بررسی و پژوهش های فراوان است. بطوریکه در بعضی از موارد استخراج مواد معدنی از آب دریا، بسیار کم هزینه تر و راحت تر است. در این راستا ۳ نمونه از آبهای خلیج فارس مورد بررسی ژئوشیمی قرار گرفته و از نظر ترکیبی با ۲ نمونه از آبهای شور منطقه ابر کوه از استان یزد مقایسه گردیده است. مهمترین هدف از انجام این پژوهش ارائه ترکیب شیمیایی آبهای خلیج فارس و آبهای زیر زمینی شور منطقه ابر کوه می باشد.
در راه انجام این مطالعه، ۳ نمونه از آبهای خلیج فارس خشک گردیده و رسوبات حاصل از آن، بهمراه رسوبات حاصل از خشک کردن ۲ نمونه از آبهای شور منطقه ابر کوه، توسط روش بسیار توانای فعال سازی نوترونی (Neurtron Activation Analysis) آنالیز شد که نتایج این پژوهش ها در جدول شماره ۳ آورده شده است.