سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیوان خاکسار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

تا کنون مطالعات زمین شناسی و سیستماتیک فراوانی در ایران مرکزی بوسیله محققان ایرانی و خارجی انجام پذیرفته است، این تحقیقات بیشتر جنبه اکتشافی ( منابع نفتی ) داشته اند و مهمترین آنها توسط شرکت ملی نفت ایران انجام پذیرفته اند، البته یادآور می شود که زمین شناسانی نیز از طرف سازمان زمین شناسی، دانشگاهها و غیره بررسی هایی را دراین منطقه انجام داده اند و در جهت شناسایی پدیده های زمین شناسی این محدوده بطور کلی تلاشهای فراوانی به انجام رسیده است . در ادامه مطالعات قبلی و با در نظر گرفتن خلاء اطلاعاتی مربوط به آب و هوای دیرینه دریای الیگو – میوسن ایران مرکزی بررسی هایی انجام پذیرفتند که در این مقاله ارائه می گردند . لازم به ذکر است که سازند قم سازندی دریایی است که نتیجه آخرین پیشروی دریا در ایران مرکزی می باشد، پیشروی در یا از سمت جنوب خاوری و بر روی رسوبات قاره ای سازند قرمز زیرین آغاز شد . محیط دریایی در الیگو – میوسن قسمت قابل توجهی از ایران مرکزی را از جنوب خاوری به سمت شمال باختری در بر گرفته بود . در این محیط انواع و اقسام موجودات دریایی اعم از روزنه داران، خارپوستان، نرم تان و غیره زندگی می کردند، در نهایت در پایان میوسن زیرین دریا برای همیشه این منطقه را ترک و جای خود را به یک محیط قاره ای داد که تا به امروز همچنان پایدار است و رسوبات سازند قرمز فوقانی متعلق به این محیط می باشند . در این بررسی با مطالعه محتویات اسکلتی و غیر اسکلتی رسوبات سازند قم سعی در بررسی آب و هوای دیرینه ایران مرکزی در الیگو – میوسن و مقایسه آن با دیگرنقاط جهان را داریم، این کار بر مبنای بررسی صدها نمونه فسیلی و مقاطع نازک انجام پذیرفته است