سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامعلی مقام پوریان – دانشجوی مقطع دکترای زمین‌ شناسی گرایش پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی
عاطفه نیمروزی – دانش مقطع کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی گرایش پترولوژی – پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

جایگزینی توده گرانیتی مشهد در سری ولکانیک – رسوبی متعلق به پالئوزوئیک فوقانی که براساس شواهد موجود در اواخر تدی یاس صورت پذیرفته دگرگونی سری مذکور را سبب گردیده است. آذری دگرگونی شامل تبلور، تبلور مجدد، دگر شکلی پلاستیک و الاستیک و نیز کانه سازی بوده است. دلایل ما در ارتباط با نفس استقرار توده گرانیتوئیدی در ایجاد آثار دگرگونی یاد شده حاصل مشاهدات صحرایی و پتروگرافی است که شواهد ساختاری و کانی‌شناسی متعددی را در بر می‌گیرد. برای مثال در همه جا برگ وارگی ایجاد شده و سطوح برشی بررسی شده به موازات یکدیگر و همسو با لایه بندی اولیه سنگ‌ها می‌باشند و این مسئله از حاکمیت میدان تنش حکایت دارد که در آن O1 در جهت قائم بود و این وضعیت با فرض جایگزینی توأم با اعمال فشار توده گرانیتی مطابقت می‌نماید. تشکیل استرولیت ، گارنت، آندالوزیت ها و / یا شیاستولیت های و زن بسیار طویل به صورت محلی و در رسوبات پلیتی اولیه و همچنین تزریق رگه متشکل از تورمالین خالص و مگاکریست های آرتوز در سیل میکرو گایبرویی که بخشی از سری ولکانیک – رسوبی قدیمی‌تر می‌باشد از جمله آثار دگرگونی و کانه سازی وابسته به استقرار توده گرانیتی می‌باشد. در پیمایش به طول کمتر از دو کیلومتر در یک مسیر شمالی-جنوبی که عمود بر امتداد سری ولکانیک که رسوبی است می‌توان ملاحظه نمود که شیب لایه‌ها در مجاورت شهر مشهد به سمت شمال و در یک فاصله تقریباً یک کیلومتری به سمت جنوب شیب لایه‌ها به طرف جنوب می‌باشد. بنابراین ساختار قدیمی که وابسته به کوهزایی کیمری پیشیشن بود و استقرار توده گرانیتوئیدی در آن صورت پذیرفته احتمالاً تاقدیسی با روم شرقی-غربی بوده است.