سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلی متولی زاده – دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد
ناصر تجبر – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
محمدرضا علی نژاد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
فایز پورآرین – انستیتو کارنگی ملون، دانشگاه کارنگی ملون، پیتسبورگ، آمریکا

چکیده:

در این پژوهش انبساط گرمایی ترکیب Sm0/4Gd0/6Mn2Ge2در بازه دمایی ۵۰ تا ۳۰۰ کلوین و مغناطوتنگش موازی و عمودی در دو دمای ۱۰۰ و ۳۰۰ کلوین در میدان های مغناطیسی تا ۶ تسلا بررسی شده است. منحنی های مغناطوتنگش موازی و عمودی نمونه نسبت به میدان، در دمای ۳۰۰K رفتار اشباعی از خود نشان میدهند در حالیکه در دمای ۱۰۰K، مغناطوتنگش های موازی و عمودی با افزایش میدان افزایش می یابند که نشان میدهد اعمال میدان باعث تغییر فاز نمونه از پادفرومغناطیس به فرومغناطیس میشود.