سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن خاکی – شرکت تامین کیفیت صنعت

چکیده:

انواع انتخا ب های سیستم الکتریکی برای کارکرد سرعت متغیر یک ژنراتور توربین بادی مورد بررسی قرار می گیرد. در توربین بادی سرعت متغیر به دلیل استفاده از مبدله ا آرایشهای مختلفی برای چنین سیستمی متصور است، به علاوه انواع مختلف ژنراتور ، ج ریان مستقیم، القایی قفسه ای یا دو سو تغذیه و سنکرون درآن به کار میرود ، که تمرکز اصلی روی آرایشهای کاربردی و عمل ی و تقسیم بندی کلی و مقایسه روشها می باش د. مشخصه های کلیدی عمل کرد هر سیستم و مزایا و کاستی های هر یک بیان شده است و در صورت وجود کاستی در روشی راه حل آن بحث شده است.