سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی –
معصومه دانا –
اردشیر صادقی –

چکیده:

مقدمه: ورزش شنا یکی از ورزشهای لذت بخش و مفرح بویژه در فصل گرماست. استخرهای آلوده می توانند افراد سالم را آلوده کنند. علی رغم فواید و مزایای فراوان ورزش شنا خطراتی همچون آلودگی در استخرهای شنا سلامت شناگران را تهدید می کند ه این آلودگی عاملی در جهت گسترش بیماریهای عفونی، انگلی، صدمات پوستی و بیماریهای چشم و گوش می باشد. بر هیمن اساس بررسی آزمایشات میکروبی استخرهای شنا در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: برای اطلاع از میزان آلودگی استخرهای شنا تحقیق بر روی ۱۰ استخر که دارای سونا و جکوزی بوده از جامعه آماری انتخاب و از هر استخر با همکاری کارشناس محترم مرکز بهداشت از دو قسمت کم عمق و عمیق بصورت جداگانه نمونه برداری انجام گرفت و آزمایشات کلر باقیمانده و PH آب ا ستخار در محل توسط کیت مخصوص پائین تست به روش رنگ سنجی انجام گرفت نمونه ها به آزمایشگاه بهدشت محیط استان ارسال شد که از روش بشقابی جهت تخمین تعداد کل باکتریهای هوازی موجود در آب استفاده شده است. نتایج: کلنی های تشکیل شده در داخل پتری دیش ها می تواند زوج، زنجیره، خوشه یا تکی تشکیل گردند که توسط کلنی شماره تعداد ۲ اسخر کلر باقیمانده PPM6 بوده که بالاتر از حد استاندار ۳، ۱) می باشد. و تعداد ۸ استخر کلر باقمیانده بین ۳،۱ ppm دارند که در حد استاندارد می باشد. آزمایش شمارش باکتریها نشان داد که در قسمت کم عمق استخر، تعداد ۷ استخر تعداد باکتریهای شمرده ده هوازی بین ۵۰،۱۵ Colony بوده که در حد استاندارد (۲۰۰,۰) می باشد و ۳ استخر بالاتر از ۲۰۰ کلنی در ۱ میلی لیتر بوده که نامطلوب به شمار می رود. استنتاج: با توجه به نتایج تحقیق وجود افراد آموزش دیده در خصوص تصفیه آب استخر، کلرزنی و تعیین میزان کلر باقیمانده و نگهداری آن در رنج مطلوب لازم و ضروری می باشد.