سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیروس آقاجری – کارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسین شوکتی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

با توجه به اینکه ظرفیت بحرانی پوسته¬های تحت اثر فشار بیرونی وابسته به دو نسبت لاغری طول به شعاع (L/R) و شعاع به ضخامت (R/t) می¬باشد، اثر تغییر ضخامت در رفتار اینگونه سازه¬ها بسیار مهم است. ضمن اینکه این سازه¬ها در واقعیت با ضخامت متغیر ساخته می¬شوند. در این مقاله اثر تغییر ضخامت بر رفتار کمانشی و فراکمانشی پوسته¬های استوانه¬ای با ضخامت متغیر با استفاده از روشآزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی آزمایشگاهی از نمونه¬های واقعی با نسبت¬های لاغری مختلف از جنس فولاد نرمه با شرایط مرزی مفصلی ساده یعنی فقط با قید شعاعی لبه¬ها استفاده شده است. ضمن اینکه تغییر ضخامت اثر قابل ملاحظه¬ای بر روی رفتار این سازه¬ها داشت.